RZECZPOSPOLITA, Ekonomia i Rynek, 26 marca 2004


POMOC DLA 10 TYS. FIRM

W 2003 roku z bezzwrotnej pomocy finansowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
skorzystało ponad 9,6 tys. przedsiębiorstw.

Suma dotacji przekroczyła 375 milionów zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 4,1 tys. firm i 118 mln zł.

Przedsiębiorcy najczęściej korzystali z dotacji na inwestycje, na które przeznaczono prawie 250 mln zł.
PARP wspiera finansowo także instytucje otoczenia biznesowego, m.in. parki technologiczne czy fundusze
pożyczkowe. W 2003 roku wysokość dotacji dla otoczenia biznesu przekroczyła 40 mln zł.