GEOPARTNERS - ŁÓDŹ, USŁUGI GEODEZYJNE I DORADCZE >>> STRONA GŁÓWNA


ZASADY PROJEKTOWANIA - c.d.

Światło

Przez fizjologiczne określenie światła rozumie się zjawiska, które wywołują podrażnienie oka (jasność,
ciemność, forma i barwa). Promieniowanie widzialne stanowi wąskie pasmo o długości 380-760 nm.
Ludzkie oko odbiera zaledwie 3% pasma. Promienie podczerwone, dłuższe od promieni widzialnych,
mają właściwości grzejne. Promienie nadfiołkowe, krótsze od promieni widzialnych, mają właściwości
wywoływania reakcji chemicznych, działają bakteriobójczo.

Najsilniejszym źródłem, którego światło dociera do ziemi, jest słońce. Światło słoneczne odgrywa
decydującą rolę w rozwoju wszelkiego życia na ziemi i jest najzdrowsze dla ludzkich oczu, ponieważ
do światła dziennego wzrok nasz jest najbardziej przyzwyczajony. W związku z nachyleniem osi
ziemskiej do słońca, występują na powierzchni ziemi strefy klimatyczne - pasy równoległe do równika.

Jasność światła dziennego jest stale zmienna, zależnie od od pory roku, dnia, zachmurzenia czy też
zanieczyszczeń itd. Natężenie to waha się i w naszych warunkach geograficznych wynosi dla
płaszczyzny poziomej od 0 do 70 000 lx. W Polsce nasłonecznienie jest stosunkowo słabe z powodu
dość ostrego kąta padania promieni słonecznych i dużej liczby dni pochmurnych.

Warunki dobrego naświetlenia budynku

Właściwe wykorzystanie promieni słonecznych - co jest szczególnie ważne w naszym klimacie -
zależy od:

Przy lokalizacji (wzajemna odległość obiektów) należy przeanalizować kierunek, kąt nachylenia
stoków i wysokość wzniesień z uwagi na warunki nasłonecznienia i zacienienia. Wielkość strefy
stałego zacienienia zależy od wielkości ściany obiektu i jej orientacji.
Dużą rolę odgrywa tu także zadrzewienie, które może w lecie, w okresie dużego nasłonecznienia,
dawać pożądany cień, nie zacieniając natomiast w zimie (drzewa liściaste).
Równie ważnym czynnikiem przy określeniu natężenia światła, szczególnie rozproszonego, jest
refleks wytworzony przez sąsiedztwo obiektów o dużych jasnych płaszczyznach, odbijających
promienie świetlne. Refleks jest zależny od rodzaju powierzchni i koloru; może stwarzać zarówno
dobre, jak i złe warunki oświetlenia.

W celu prawidłowego określenia zacienienia terenu lub obiektów należy wykonać wykresy zacienienia
dla charakterystycznych pór roku i dnia; kąty padania promieni słonecznych w płaszczyźnie poziomej
i pioniwej.

<<<   1  /  2  /  3  /  4   >>>


 DESIGN BY  RAFF STUDIO                                                                                  2003 - 2004 © GEOPARTNERS