GEOPARTNERS - ŁÓDŹ, USŁUGI GEODEZYJNE I DORADCZE >>> STRONA GŁÓWNA


ZASADY PROJEKTOWANIA - c.d.

Ogrzewanie wnętrz

Urządzenia ogrzewcze działają na zasadzie wymiany ciepła przez:

Projekt instalacji - do obliczenia zaopatrzenia ciepła, które określi wielkość instalacji ogrzewczej,
powierzchnie grzejników i powierzchnie kotłów, potrzebne są następujące dane:

Wentylacja

Wymianę powietrza stosuje się w pomieszczeniach zamkniętych, w których następuje zmiana stanu
powietrza na skutek przebywania ludzi lub przebiegu innych procesów. Ilość powietrza potrzebna
człowiekowi w okresie jednej godziny w zamkniętym pomieszczeniu i pożądana krotność wymiany to:

Wymianę powietrza uzyskuje się na skutek ruchu powietrza. Zależnie od rodzaju energii powodującej ruch
powietrza rozróżnia się:

 

<<<   1  /  2  /  3  /  4   >>>


 DESIGN BY  RAFF STUDIO                                                                                  2003 - 2004 © GEOPARTNERS